Elektronická podateľňa

Čo je Elektronická podateľňa

Elektronická podateľňa umožňuje pohodlné podávanie a preberanie "doporučených elektronických dokumentov s doručenkou" kdekoľvek na svete, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pri zachovaní maximálnej dôvernosti vymieňaných dokumentov a preukázateľnosti ich podania, resp. doručenia. V príspevku budú porovnané dve riešenia takéhoto systému:

1. Verejná elektronická podateľňa (VEPO), vyžadujúca na prístup k systému ako aj na potvrdzovanie transakcií (napr. podanie dokumentu a pod.) súkromný kľúč a certifikát verejného kľúča, resp.

2. Elektronický zber údajov (EZÚ), umožňujúci aj jednoduchší spôsob autentifikácie a potvrdzovania transakcií.

Čo všetko nám treba, aby sme využívali služby Elektronickej podateľne:

- Registrovanie

- Prihlásenie

- Digitálny certifikát pre elektronický podpis, ktorý získame od CAEKFTUKE

- Vyplnenie a stiahnutie formulára na stránke virtuálnych úradov

- Zaslanie žiadosti na vybraný virtuálny úrad